RGMC.PL

§1 Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin Usług określa zakres i sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną realizowanych w tym sklepie internetowym, prowadzonym przez Jakuba Kolej prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą RGMC.SERWER JAKUB KOLEJ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 2530352239, REGON 387354270.

§2 Usługa VIP na 30 dni

2.1 Prefiks: „VIP”

2.2 Okres trwania świadczenia: 30 dnia

§3 Usługa ,,VIP na Zawsze"

3.1 Prefiks: „VIP”

3.2 Okres trwania świadczenia: Do końca działalności serwera

§4 Usługa SVIP na 30 dni

4.1 Prefiks: ,,SVIP”

4.2 Okres trwania świadczenia: 30 dnia

§5 Usługa ,,SVIP na Zawsze"

5.1 Prefiks: „SVIP”

5.2 Okres trwania świadczenia: Do końca działalności

§6 Usługa ,,SPONSOR na 30 dni"

6.1 Prefiks: ,,SPONSOR"

6.2 Okres trwania świadczenia: 30 dnia

§7 Usługa ,,SPONSOR na Zawsze"

7.1 Prefiks: ,,Sponsor"

7.2 Okres trwania świadczenia: Do końca działalności serwera

§8 Usługa ,,Elita na 30 dni"

8.1 Prefiks: ,,Elita"

8.2 Okres trwania świadczenia: 30 dnia

§9 Usługa ,,Elita na Zawsze"

9.1 Prefiks: ,,Elita"

9.2 Czas trwania świadczenia: Do końca działalności

§10 Usługa ,,Klucz do Epickiej Skrzyni"

10.1 Wirtualny przedmiot w grze Minecraft na naszym serwerze (Klucz do Epickiej Skrzyni w ilości wymienionej w opisie)

10.2 Okres trwania świadczenia: Jednorazowe.

§11 Usługa ,,Wspiercie serwera"

11.1 Wspierasz nas :)

§12 Usługa ,,Myster pył"

12.1 Wirtualny przedmiot w grze Minecraft na naszym serwerze (Myster pył w ilości wymienionej w opisie)

§ 13 Postanowienia końcowe

13.1 Dodatkowe przywileje wynikające z korzystania z Usługi zostały zdefiniowane w opisie usługi / przedmiotu w Sklepie Serwerowym ukazującym się, po kliknięciu na interesującą nas usługę / produkt.

Cel miesięczny

100%

„Utrzymania serwera”

Ostatnie zakupy

Czorrny420_
SVIP na 30 dni
SmiesznyKaczor
Vip na 30 dni
eiuyh
Vip na 30 dni
Yogi97
Elita na 30 dni
Bexbem
Klucz do Epickiej Skrzyni x1000